Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στα εξής:
 (You can contact us by phone:)

+302298053730 (Τηλ & Fax)

+302298052829 (Τηλ & Fax)

+302298052207 (Τηλέφωνο)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
(You can also contact us by email:)

info@imhydra.gr

gae@imhydra.gr